Kamerkoor Sempre Belle, opgericht in juni 2012, is een gemengd kamerkoor, onder leiding van dirigente Nanny Kramers.
Muzikaal begeleider is Jan Pieter van Oosterhout.

Het repertoire bestaat uit drie- of vierstemmige liederen, spirituals, folksongs en ballads die een vocale doorsnede van de westerse klassieke muziek vertegenwoordigen.
Liederen uit de Renaissanceperiode (1400-1600); de Barokperiode (1600-1750); de Klassieke periode (1775-1815); de Romantiek (1815-1920) en de Twintigste Eeuw.

Het koor repeteert overdag.

Sempre Belle Groepsfoto 20171

Foto: H. Soegijarto